MERCADO CENTRAL

David Plana és el creador i director argumental de la sèrie de Televisión Española, Mercado Central (TV1 2019-2020).


Argument de la sèrie

Després d'una inspecció municipal, al Mercado Central hi ha d'haver una reconversió i no es considera viable que continuï amb la seva activitat. Després d'aquesta decisió es troba un important fons d'inversors que vol convertir-lo en un luxós centre comercial.

 

L'associació de comerciants del mercat aconsegueix que el consistori ajorni la decisió: tindran un any per modernitzar el recinte. Però no totes les famílies tenen la mateixa opinió, i prefereixen aprofitar l'oportunitat i obtenir algun guany.